تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی

تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی

اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی

آه از نفس پاک تو و صبح نشابور

از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی

پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار

فیروزه و الماس به آفاق بپاشی

ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار

هشدار که آرامش ما را نخراشی

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم

اندوه بزرگی ست چه باشی، چه نباشی 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

شعری ا ز علیرضا بدیع که آقای حجت اشرف زاده به زیبایی خوندنش! دانلود آهنگ

از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی! وااااااااای که چقدر ترکیب قشنگیه! قلب

همه ی این شعر قشنگه و جناب اشرف زاده هم قشنگ خونده ، ولی عاشقم این مصرع رو "ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار" !قلب

/ 0 نظر / 225 بازدید