یکسان سازی

جناب رئیس با ایتام کمیته امداد افطار کرد. فی نفسه حرکت جدید و عجیبی نیست !

چیزی که توجه منو جلب کرد "لبلس متحدالشکل" بچه ها بود . پسرا همه یکدست پیراهن سفید و شلوار مشکی! دخترا همه مقنعه سفید چادر ملی مشکی! 

نمیدونم این متحدالشکل کردن خوبه یا نه ؛ ولی به شخصه حس خوبی نسبت به این یکدست کردن بچه ها (به هر بهانه ای ) نداشتم ، دلیلش رو نمیدونم ولی به نظرم خیلی مصنوعی بود! مثل آسفالت کردن و گلکاری کوچه خیابونها قبل از بازدید یه مقام مهم از اون محل! متفکر

/ 0 نظر / 10 بازدید