نرمش قهرمانانه یعنی این!

پیروزی مقاومت در غزه هم مبارک! بعد از 50 روز مقاومت با چنگ و دندان و دست خالی، نشستن پای میز مذاکره با اسرائیل اسمش میشود :

"نرمش قهرمانانه

توجه فرمودید؟ اسمش دقیقا "نرمش قهرمانانه" است جایش هم دقیقا همینجاست.. که منجر به فتح الفتوح و رسیدن به پیروزی میشود، دشمن را مینشاند سر جایش، محاصره را میشکند، مرزها و بندرها و فرودگاه باز میشود..

حالا این چیزی که جناب ظریف با 5+1 دنبال میکند اسمش چیست؟! از مردم قهرمان و شجاع غزه خواهش میکنم تیم مذاکره کننده شان را برای یک مدت کوتاه (50 روز خوبه؟!) به ما قرض بدهند لدفن!

منبع : بیمارستان دریایی دکتر یونس

بقیه مطالب دکتر رو هم بخونید ، خیلی قشنگ و لطیف نوشتند

/ 0 نظر / 9 بازدید