جاده صلف کن جهنم

فرمودند: نباید مردم رو به زور و شلاق ببریم بهشت ! و فرمودند دولت تو کار دین دخالت نکنه!

استاد ! شما راه جهنم رو آسفالت نکن، صاف کردن دست اندازهای راه بهشت (که وظیفه حکومت اسلامیه!) پیشکش!

/ 0 نظر / 8 بازدید