ایدز و آلزایمر

مسئول آزمایشگاه طبی به معاون یک اداره زنگ زد و گفت؛ متأسفانه آزمایش رئیس شما با آزمایش دیگری قاطی شده و نمی‌دانیم کدام مربوط به کدام است!

معاون گفت؛ نتیجه چی بوده؟

مسئول آزمایشگاه گفت؛ نتیجه یکی آلزایمر است و دیگری ایدز. و راه‌حل آن است که چشم آقای رئیس را ببندید و او را به یک نقطه دور افتاده ببرید و رها کنید. اگر به اداره بازگشت معلوم است که ایدز دارد و دیگر راهش ندهید، اگر هم برنگشت که چه بهتر!نیشخند

این هم لطیفه ای بامزه از گفت و شنود کیهان. بامزه بود نه ؟عینک

/ 0 نظر / 11 بازدید