تناقض

فکت شیت ایرانی قبل از فکت شیت آمریکایی منتشر شده؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

قبلا که میگفتن همون 2 ساعت گفتگوی ظریف و صالحی تو تلویزیون که همین چند روز پیش پخش شده ، فکت شیت ایران محسوب میشه!!!!!

صالحی هم که بعد از اون گفتگو گفت ، ما فکت شیت رو آماده کردیم و دادیم دست ظریف و اگه ایشون بخواد منتشر می کنه !!!!!!!!

فکت شیت آمریکایی ها هم که 2 ساعت بعد از اعلام اون بیانیه /توافق منتشر شد!!!!

زمان واقعا موجود پیچیده ایه؟!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 34 بازدید