کاش تحریم فرهنگی می شدیم!

چرا همیشه تحریم‌های ضد ایرانی روی مباحث فنی است؟

آیا تا به حال کسی شنیده است که غرب ایران را مثلا در زمینه مراودات فرهنگی تحریم کند؟

بمانند همین مسئله هم هرگز نخواهد دید و شنید که تعدادی از دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی و روابط‌ بین‌الملل از دانشگاه‌های کشورهای دیگر اخراج شوند. چرا؟

 جواب این چرا و چراهای دیگه در اینجا

 

/ 0 نظر / 9 بازدید