خورشید و گنجشک

از امروز، خورشید و گنجشک را طور دیگری دوست خواهم داشت!

چرا که روزی از آن روزهای سخت ، شادی را به تو هدیه کرده اند.

باربط : دارم کتاب "شرح اسم " رو می خونم. 

/ 0 نظر / 12 بازدید