الحمدلله

الحمدلله به خاطر سلامتی آقاجانمقلب

ساعت 2 که تلویزیون رو باز کردم ، شوکه شدم ! آقا بیمارستان بود ! وقتی دکتر مرندی داشت درباره ی وضع جسمی آقا حرف میزد ، هموز دستم داشت می لرزید !نگران

صدقه و سجده ی شکر هم یادم نرفت !چشمک

/ 1 نظر / 18 بازدید
PcProg

دانلود انواع نرم افزار هاي کامپيوتري کاربردي در سايت زير www.pcprog.ir