پدر شما کیست؟

آقایان پدر شما کیست؟

پاسخ امام خمینی (ره) به سیاستمداران امروز رو در (آقایان پدر شما کیست؟ ) بخوانید. پاسخ به سخنانی چون:

... میگویند شما خشونت طلب ها مدام در حال ایجاد تنش هستید و نمیگذارید روابط ما با قدرتها در فضای آرام پیش برودالبته قطعا چنین است. ...

... میگویند شما با سیاستهای خصمانه خود آبروی مارا در دنیا برده اید و مارا نزد دولتهای بزرگ حقیر و بی اعتبار کرده اید.آری ما کم سوادها که جز در مکتب خمینی درس نخوانده ایم....

... میگویند دوستان عرب ما در منطقه خواهان روابطی دوستانه و گرم با ما هستند اما از شما تندروها خوششان نمی آید! آری ما حتی اگر منافع پست شخصی و گروهی و اقتصادیمان اقتضاء کند که با سران مرتجع عرب که دستشان تا مرفق به خون گلهای باغ رسالت و ولایت آلوده است روابط حسنه برقرار کنیم،سخن پدرمان را به خاطر می آوریم که آنان را میراث خواران بنی امیه نامید...

... میگویند ما در پی آنیم که با همه کشورها و به خصوص قدرتهای بزرگ بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک همکاری کنیم اما شما تندروهای کم سواد چیزی از این حرفها نمیفهمید.آری درست است...

/ 0 نظر / 12 بازدید