شهریار ملک هنر

دیشب یعنی شب پنجشنبه ، شهریار بحرانی مهمون حاج نادر طالب زاده تو برنامه ی "حکایت همچنان باقیست" بود. 

شهریار بحرانی کارگردان مریم مقدس و ملک سلیمان و حمله به اچ3 و ... 

اصلا به نظر من نمیشه این مرد رو دوست نداشت ، جدا از کارگردانی و فیلمسازی ، آرامش و مهربونی ای که تو حرکات و صداش موج میزنه که این روزها سخت کمیابه ، اون آرامش و اون لبخندی که همیشه رو لبها و چشماش نشسته رونمیشه ندید . 

پ ن کاملا با ربط:

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم      هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

/ 0 نظر / 11 بازدید