فوتبالیست های تنبل ، دست بزنید !

بچه ها متشکریم تشویقهوراتشویق

هر چند میتونستیم این امریکای مغرور رو  3-0 ببریم ، اما نشد و امریکا با نتیجه ی  3-2 جلوی برو بچز با غیرت ما زانو زد!

فدراسیون فوتبال!  از صدر تا ذیل - تنبلای بی غیرت پر ادعای خود شیفته !- بلند شید ، اول یه کف مرتب بزنین بعد هم ... برید جلوشون زانو بزنین و ازشون یاد بگیرین!نیشخند 

خداییش در برابر این والیبالیستها ، فوتبالیستها و مربیاشون حیف نون نیستند؟!!!!!!!چشمک

میگم یه مربی والیبال بیاریم برای فوتبال هم بد نیست ها ! دیگه از این بدتر که نمیشه ! ولی مطمئنا اگه بهشون فرصت بدیم یاد میگیره و نتیجه ی بهتری هم می گیره !خنده

/ 0 نظر / 14 بازدید